บริษัท ลูกอัดและเศษเหล็กไทย จำกัด
THAI COMPRESSED AND STEEL SCRAPS

บริษัท ลูกอัดและเศษเหล็กไทย จำกัด
THAI COMPRESSED AND STEEL SCRAPS

ABOUT US

เกี่ยวกับเรา

OUR STORY

25 Years of recycling experience We are the best one-stop-service scrap metal solution

Starting from collecting scraps in residential areas, Thai Compressed and Steel Scraps has become an expert in scrap metal trading among manufacturing industry. We cover every processes from planning to pick up your scraps from the production lines to deliver newly-cut scraps to your foundries, both domestic and international trade. With our extensive networks and customized service to fit your needs, you can enjoy the seamless experience and fully focus on your main business.

OUR MILESTONE

การพัฒนาและเติบโตของเรา

1996
Established Thai Compressed & Steel Scraps

Started from 1 Rai and a THB 30M capital.

1997
1St Baler Machines

The company sees the importance of providing convenience to our customers. Therefore, an order was made for a metal compression machine from abroad. To be used for production, processing, and scrap metal management. To make it easy to move and put into the furnace

2002 - 2012
Period of Development & Expansion

With more than 10 years, we continuously develop our standard and services to meet up with our partner needs. From 1 Rai of land to 30 and up to more than 70 employees.

2012
Start tapping on the International Market
2013
Upgrade the Logistic Management Quality Standard
2015
Certified ISO9001:2008

Excellent improvement results from the Industrial Waste Management Factory Standards Department

2015
Certified as Green Industry
2018
Expansion to Chonburi, EEC
1996
Established Thai Compressed & Steel Scraps

Started from 1 Rai and a THB 30M capital.

1997
1St Baler Machines

The company sees the importance of providing convenience to our customers. Therefore, an order was made for a metal compression machine from abroad. To be used for production, processing, and scrap metal management. To make it easy to move and put into the furnace

2002 - 2012
Period of Development & Expansion

With more than 10 years, we continuously develop our standard and services to meet up with our partner needs. From 1 Rai of land to 30 and up to more than 70 employees.

2012
Start tapping on the International Market
2013
Upgrade the Logistic Management Quality Standard
2015
Certified ISO9001:2008

Excellent improvement results from the Industrial Waste Management Factory Standards Department

2015
Certified as Green Industry
2018
Expansion to Chonburi, EEC

Vision and Mission

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

VISION

To be your trusted One-Stop Metal Scraps Recycling Management Solution in Thailand

MISSION

Providing the simplest and most seamless experience for our partners

OUR COMMITMENTS

ความมุ่งมั่นของบริษัท

01

To become a trusted partner and the most systematic scrap metal business

ลูกอัดฯ มุ่งมั่นในการเป็นคู่ค้าที่ไว้วางใจและเป็นบริษัทค้าเศษเหล็กเป็นระบบที่ดีที่สุด

02

To serve the best to our partners through bespoken offers and services through out the journey

มุ่งมั่นใส่ใจในการบริการลูกค้าให้สะดวกสบายและตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ครอบคลุม

03

Continuing to strive and enter to international maket with purpose and competncy

เติบโตได้อย่างต่อเนื่องและขยายธุรกิจสู่ต่างประเทศ พร้อมเป้าหมายที่ชัดเจนและความสามารถในการแข่งขัน

01

To become a trusted partner and the most systematic scrap metal business
ลูกอัดฯ มุ่งมั่นในการเป็นคู่ค้าที่ไว้วางใจและเป็นบริษัทค้าเศษเหล็กเป็นระบบที่ดีที่สุด

02

To serve the best to our partners through bespoken offers and services through out the journey
มุ่งมั่นใส่ใจในการบริการลูกค้าให้สะดวกสบายและตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ครอบคลุม

03

Continuing to strive and enter to international maket with purpose and competncy
เติบโตได้อย่างต่อเนื่องและขยายธุรกิจสู่ต่างประเทศ พร้อมเป้าหมายที่ชัดเจนและความสามารถในการแข่งขัน

CERTIFICATIONS

รางวัลคุณภาพจากเรา

ISO 9001:2008

Received international quality management system certification from the United Kingdom Accreditation Service (UKAS)

Green Industry

Certified as Green Industry, this recognition is part of a project aimed at fostering Thailand’s industrial development towards the green industry

DBD

Received Logistics Quality Standards from the Department of Business Development

Department of Industrial Works

Awarded on excellence improvement in Waste Management sector’s performance from the Department of Industrial Works