บริษัท ลูกอัดและเศษเหล็กไทย จำกัด
THAI COMPRESSED AND STEEL SCRAPS

บริษัท ลูกอัดและเศษเหล็กไทย จำกัด
THAI COMPRESSED AND STEEL SCRAPS

PRODUCT & SERVICES

สินค้าและบริการของเรา

OUR PRODUCT

สินค้าของเรา

ขี้กลึงอัดก้อน

TURNING PUCKS

ลูกอัดเศษปั๊มกระป๋อง

TIN PLATE BUNDLE

ลูกอัดเศษปั๊มดำ

STAMPING BUNDLE

เศษขี้กลึงฟู

TURNING

เศษปั๊มรถยนต์

BUSHELING

เศษปั๊มร้อน

FORGING SCRAP

เศษปั๊มกระป๋อง

TIN PLATE SCRAP

เหล็กเส้นตัดสั้น

REBAR SCRAP
PNS
HMS

OUR SERVICES

บริการของเรา

Domestic Sourcing

Regardless of your business's size, we are committed to providing sustainable support from the very beginning. We are your solution to scrap metal overflows in the production line.

 • Consultation and planning
 • Discover the perfect solution for your business needs
 • On-time delivery
 • Reliable transport
 • Competitive offer price

 

Domestic Selling

High quality cut scraps direct from manufacturing facility – Free from Contamination and Hazardous Waste.

 • Well-sorted material
 • Door-to-door service
 • On-time delivery
 • Composition check on demand

 

International Trading – Export

Certified International Exporter: Providing Transparent and Dependable Services

 • Composition check on demand
 • On-site inspection
 • Fast loading procedure
 • Competitive Offer Price

 

Scrap Metal Management

One of our top priorities is to meticulously categorize our scrap materials based on its chemical compositions and process it, ensuring that they are ready to distribute to our steel mills and foundry partners.

 • Clearly categorized scraps
 • Preparation Process including bailing and gas cutting
 • Convenient for transport and putting into furnace