บริษัท ลูกอัดและเศษเหล็กไทย จำกัด
THAI COMPRESSED AND STEEL SCRAPS

บริษัท ลูกอัดและเศษเหล็กไทย จำกัด
THAI COMPRESSED AND STEEL SCRAPS

ABOUT US

เกี่ยวกับเรา

OUR STORY

เรื่องราวของเรา

บริษัท ลูกอัดและเศษเหล็กไทย จำกัด ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการด้วยทุนจดทะเบียน 30,000,000 บาท บนเนื้อที่ 1 ไร่ ในอำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี จากความตั้งใจในการพัฒนาทั้งด้านปริมาณสินค้า บริการ และคุณภาพ ให้เทียบเท่าระดับสากลเป็นเวลามากกว่า 25 ปี ทำให้ปัจจุบัน ความเชี่ยวชาญและวางใจได้ของเรากลายเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ

OUR MILESTONE

การพัฒนาและเติบโตของเรา

1996
ก่อตั้งบริษัท ลูกอัดและเศษเหล็กไทย จำกัด

บริษัทลูกอัดฯ ได้จดทะเบียนอยากเป็นทางการด้วยทุนจดทะเบียน 30 บนเนื้อที่ 1 ไร่ ในอำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เพื่อพัฒนาเป็นคลังสินค้าในการจัดเก็บเศษโลหะโดยเฉพาะ

1997
สั่งซื้อเครื่องอัดโลหะเครื่องแรก

บริษัทเล็งเห็นความสำคัญในการดำเนินความสะดวกให้ลูกค้าของเรา จึงได้ทำการสั่งซื้อเครื่องอัดบีบโลหะจากต่างประเทศ เพื่อนำมาใช้สำหรับกระบวนการผลิต แปรรูป และจัดการเศษโลหะ เพื่อให้ง่ายต่อการขนย้าย และนำลงเตาหลอม

2002 - 2012
ขยายโรงงานอย่างต่อเนื่อง

เป็นจำนวนกว่า 10 ปีที่ทางบริษัท ขยายพื้นที่และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกคุณภาพสินค้าและบริการของบริษัทให้เป็นที่หนึ่งในอุสหกรรมเศษเหล็ก จากพื้นที่ 1 ไร่ จนสู่พื้นที่มากกว่า 30 ไร่

2012
ทำการส่งออกอย่างเป็นทางการ
2013
ได้ผ่านการยกระดับคุณภาพการบริหารโลจิสติกส์
2015
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2008

ผลการปรับปรุงยอดเยี่ยมจากกรมมาครฐานโรงงานจัดการกากอุตสหกรรม

2015
ได้รับการรับรองให้เป็นอุตสาหกรรมสีเขียว
2018
ขยายคลังสินค้าที่ชลบุรี เพื่อรองรับขยายตัวของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC
1996
ก่อตั้งบริษัท ลูกอัดและเศษเหล็กไทย จำกัด

บริษัทลูกอัดฯ ได้จดทะเบียนอยากเป็นทางการด้วยทุนจดทะเบียน 30 บนเนื้อที่ 1 ไร่ ในอำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เพื่อพัฒนาเป็นคลังสินค้าในการจัดเก็บเศษโลหะโดยเฉพาะ

1997
สั่งซื้อเครื่องอัดโลหะเครื่องแรก

บริษัทเล็งเห็นความสำคัญในการดำเนินความสะดวกให้ลูกค้าของเรา จึงได้ทำการสั่งซื้อเครื่องอัดบีบโลหะจากต่างประเทศ เพื่อนำมาใช้สำหรับกระบวนการผลิต แปรรูป และจัดการเศษโลหะ เพื่อให้ง่ายต่อการขนย้าย และนำลงเตาหลอม

2002 - 2012
ขยายโรงงานอย่างต่อเนื่อง

เป็นจำนวนกว่า 10 ปีที่ทางบริษัท ขยายพื้นที่และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกคุณภาพสินค้าและบริการของบริษัทให้เป็นที่หนึ่งในอุสหกรรมเศษเหล็ก จากพื้นที่ 1 ไร่ จนสู่พื้นที่มากกว่า 30 ไร่

2012
ทำการส่งออกอย่างเป็นทางการ
2013
ได้ผ่านการยกระดับคุณภาพการบริหารโลจิสติกส์
2015
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2008

ผลการปรับปรุงยอดเยี่ยมจากกรมมาครฐานโรงงานจัดการกากอุตสหกรรม

2015
ได้รับการรับรองให้เป็นอุตสาหกรรมสีเขียว
2018
ขยายคลังสินค้าที่ชลบุรี เพื่อรองรับขยายตัวของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC

Vision and Mission

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ VISION

มุ่งสู่การเป็นผู้ให้บริการอย่างครบวงจรด้านเศษโลหะของประเทษไทยที่ทุกคนเชื่อถือ

พันธกิจ MISSION

มอบประสบการณ์ที่ง่ายและสะดวกที่สุดสำหรับลูกค้าที่รับบริการด้านเศษโลหะครบวงจร

OUR COMMITMENTS

ความมุ่งมั่นของบริษัท

01

To become a trusted partner and the most systematic scrap metal business

ลูกอัดฯ มุ่งมั่นในการเป็นคู่ค้าที่ไว้วางใจและเป็นบริษัทค้าเศษเหล็กเป็นระบบที่ดีที่สุด

02

To serve the best to our partners through bespoken offers and services through out the journey

มุ่งมั่นใส่ใจในการบริการลูกค้าให้สะดวกสบายและตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ครอบคลุม

03

Continuing to strive and enter to international maket with purpose and competncy

เติบโตได้อย่างต่อเนื่องและขยายธุรกิจสู่ต่างประเทศ พร้อมเป้าหมายที่ชัดเจนและความสามารถในการแข่งขัน

01

To become a trusted partner and the most systematic scrap metal business
ลูกอัดฯ มุ่งมั่นในการเป็นคู่ค้าที่ไว้วางใจและเป็นบริษัทค้าเศษเหล็กเป็นระบบที่ดีที่สุด

02

To serve the best to our partners through bespoken offers and services through out the journey
มุ่งมั่นใส่ใจในการบริการลูกค้าให้สะดวกสบายและตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ครอบคลุม

03

Continuing to strive and enter to international maket with purpose and competncy
เติบโตได้อย่างต่อเนื่องและขยายธุรกิจสู่ต่างประเทศ พร้อมเป้าหมายที่ชัดเจนและความสามารถในการแข่งขัน

CERTIFICATIONS

รางวัลคุณภาพจากเรา

ISO 9001:2008

ได้รับการรับรองระบบการจัดการคุณภาพระดับสากล จาก United Kingdom Accreditation Service (UKAS)

Green Industry

ได้รับการรับรองให้เป็นอุตสาหกรรมสีเขียว จากกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นอุตสหกรรมที่ปลอดภัยและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

DBD

ได้ผ่านการยกระดับคุณภาพการบริหาร ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพโลจิสติกส์ จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ได้รับรางวัลผลการปรับปรุงยอดเยี่ยม ประเภทการคัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม