บริษัท ลูกอัดและเศษเหล็กไทย จำกัด
THAI COMPRESSED AND STEEL SCRAPS

บริษัท ลูกอัดและเศษเหล็กไทย จำกัด
THAI COMPRESSED AND STEEL SCRAPS

CONTACT US

ติดต่อเรา

GET IN TOUCH .....

OUR OFFICE

Thai Compressed & Steel Scraps

27/6 ม. 9 ซ.โรงเรียนแสงประทีป ถ.บางบัวทอง-สุพรรณบุรี
ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 ประเทศไทย

Opening Hours | เวลาเปิด-ปิด