บริษัท ลูกอัดและเศษเหล็กไทย จำกัด
THAI COMPRESSED AND STEEL SCRAPS

บริษัท ลูกอัดและเศษเหล็กไทย จำกัด
THAI COMPRESSED AND STEEL SCRAPS

จัดทำบุญโรงงาน-แจกทุนการศึกษาบุตรพนักงานประจำปี 2560

มอบทุนการศึกษาตาม “โครงการทุนสนับสนุนการศึกษาบุตรพนักงาน ที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปี 2560” จำนวนทั้งสิ้น 9 ทุน   ในวันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2560 พร้อมจัดทำบุญโรงงานประปี 2560 ขึ้นในช่วงเช้า โดยได้นิมนต์เจ้าอาวาสจากวัดนิมิตรใหม่มงคล จ.ลพบุรี ซึ่งบริษัทฯได้เชิญพนักงานเข้าร่วมทำบุญและรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน หลังจากทำบุญเสร็จสิ้นทางบริษัทฯได้รับเกียรติจากกรรมการผู้จัดการ คุณสมพงษ์ เก่งรุ่งเรืองชัย  

จัดกิจกรรม CSR และท่องเที่ยวประจำปี 2560

บริษัท ลูกอัดและเศษเหล็กไทย จำกัด จัดการท่องเที่ยวประจำปี 2560 พาพนักงานและครอบครัวกว่า 100 คน ไปยังจังหวัดจันทบุรี ในวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2560 โดยบริษัทฯได้นำพนักงานไปร่วมทำกิจกรรม CSR ปลูกป่าชายเลนเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ที่แหลมแม่นกแก้ว จ.จันทบุรี และนำพาพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมสันทนาการและพักผ่อนที่นวลจันทร์รีสอร์ทแอนด์สปา หาดเจ้าหลาว