บริษัท ลูกอัดและเศษเหล็กไทย จำกัด
THAI COMPRESSED AND STEEL SCRAPS

บริษัท ลูกอัดและเศษเหล็กไทย จำกัด
THAI COMPRESSED AND STEEL SCRAPS

จัดกิจกรรม CSR และท่องเที่ยวประจำปี 2560

บริษัท ลูกอัดและเศษเหล็กไทย จำกัด จัดการท่องเที่ยวประจำปี 2560

พาพนักงานและครอบครัวกว่า 100 คน ไปยังจังหวัดจันทบุรี ในวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2560 โดยบริษัทฯได้นำพนักงานไปร่วมทำกิจกรรม CSR ปลูกป่าชายเลนเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ที่แหลมแม่นกแก้ว จ.จันทบุรี และนำพาพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมสันทนาการและพักผ่อนที่นวลจันทร์รีสอร์ทแอนด์สปา หาดเจ้าหลาว

SHARE THIS NEWS

RECENT POST