บริษัท ลูกอัดและเศษเหล็กไทย จำกัด
THAI COMPRESSED AND STEEL SCRAPS

บริษัท ลูกอัดและเศษเหล็กไทย จำกัด
THAI COMPRESSED AND STEEL SCRAPS

เหล็กพรีเมี่ยมสู่ประเทศสีขาว

สมาคมเหล็กและเหล็กกล้าของจีน (CISA) ระบุว่า ปัจจุบันจีนถือว่าเป็นหนึ่งในผู้นำเข้าแร่เหล็กเบอร์ต้นของโลก โดย 2 ใน 3 ของแร่เหล็กจากทั่วโลกถูกส่งมาขายที่จีน และในปี 2017 ที่ผ่านมา จีนนำเข้า “แร่เหล็ก” เพิ่มขึ้นอีก 5% อยู่ที่ 1.07 พันล้านดอลลาร์ เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

รัฐบาลจีนให้ความสำคัญกับการนำเข้าแร่เหล็ก เพื่อนำมาแปรรูปเป็นเหล็กกล้าเกรดพรีเมี่ยม ทั้งยังเป็นหนึ่งในความพยายามปรับปรุงประเทศให้เป็น “เมืองสีขาว” หลังจากที่เผชิญกับปัญหาหมอกควันพิษเกือบทุกปี โดยให้เหตุผลว่าโครงการก่อสร้างที่กำลังจะเกิดขึ้นในจีนนับจากนี้ จะต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อประเทศ

ขณะเดียวกัน รัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการส่งออกเหล็กกล้าคุณภาพสูงสู่ตลาดโลกด้วย โดยการพัฒนาเหล็กกล้าเกรดพรีเมี่ยมจะเอื้อประโยชน์ทั้งต่อจีน และอีกหลายประเทศที่มุ่งปฏิรูปประเทศให้เป็นเมืองสีขาว

 

18 มกราคม 2561
ข้อมูลจาก prachachat

SHARE THIS NEWS

RECENT POST