บริษัท ลูกอัดและเศษเหล็กไทย จำกัด
THAI COMPRESSED AND STEEL SCRAPS

บริษัท ลูกอัดและเศษเหล็กไทย จำกัด
THAI COMPRESSED AND STEEL SCRAPS

ผลผลิตเหล็กดิบ ArcelorMittal หดตัวลง

มีรายงานจาก ArcelorMittal Kryvyi Rih ว่า ในช่วงเดือนมกราคมถึงตุลาคมของปี 2014 ArcelorMittal Kryvyi Rih ซึ่งเป็นบริษัทในเครือผู้ผลิตรายใหญ่อย่าง ArcelorMittal มีการผลิตเหล็กดิบทั้งหมด 5.2938 ล้านตัน ปรับตัวลดลงร้อยละ 0.5 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันกับปีที่ผ่านมา

สำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์เหล็กสำเร็จรูปของ ArcelorMittal Kryvyi Rih ในช่วง 10 เดือนแรกของปีนี้ พบว่ามีปริมาณลดลงคิดเป็นร้อยละ 0.6 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยมีการผลิตอยู่ที่ 4.6571ล้านตัน ในขณะที่การผลิต pig iron ในช่วงเวลาเดียวกันนั้น มีปริมาณอยู่ที่ 4.6718 ล้านตัน ปรับตัวเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 0.9 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา สำหรับการผลิตเหล็กดิบในเดือนตุลาคมนั้นมีปริมาณอยู่ที่ 576,100 ตัน ผลิต pig iron 502,100 ตัน และเป็นการผลิตผลิตภัณฑ์เหล็กสำเร็จรูป 509,200 ตัน

21 พ.ค. 2557

ที่มาข่าว:http://www.isit.or.th/
รูปจาก http://vectornews.eu/

SHARE THIS NEWS

RECENT POST