ตู้คอนเทนเนอร์ที่เต็มไปด้วยขยะและของเสีย เลิกส่งมาซะที!

ขยะและของเสียจากสหรัฐฯนั้นถูกส่งไปรีไซเคิลที่จีน
อุตสาหกรรมขนาด 5 พันล้านเหรียญมีความเสี่ยงสูงว่าจะถึงจุดจบ!

ยอดการนำเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กเดือนสิงหาหดตัว 13%

ส่งออกเศษเหล็กขยายตัว 4% ยอดส่งออกเศษเหล็กสะสมแปดเดือนแรกขยายตัว 24% ส่วนใหญ่ส่งออกไปยังอินเดีย อินโดนีเซีย และเกาหลีใต้

ราคาแร่เหล็กจีนปรับตัวลดลงต่อเนื่อง

อุปสงค์ผลิตภัณฑ์เหล็กที่ซบเซายังคงเป็นปัจจัยฉุดราคาแร่เหล็กในจีนให้ลดต่ำลงอีก บีบให้บรรดาผู้ประกอบการไม่สามารถระบายสินค้าออกจากคลังสินค้าได้

ตลาดรถยนต์เมียนมาแนวโน้มสดใส พร้อมรับทุนไทย

มากกว่าร้อยละ 90 เป็นรถยนต์นำเข้า ส่วนที่เหลือเป็นรถยนต์ที่ผลิตในเมียนมา รถยนต์นำเข้าส่วนใหญ่เป็นรถยนต์จากญี่ปุ่นโดยเฉพาะรถยนต์มือ 2

จัดกิจกรรม CSR และท่องเที่ยวประจำปี 2560

พนักงานและครอบครัวกว่า 100 คน ไปยังจังหวัดจันทบุรี พร้อมร่วมทำกิจกรรม CSR ปลูกป่าชายเลนเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ที่แหลมแม่นกแก้ว จ.จันทบุรี

1 2 3 4