เหล็กพรีเมี่ยมสู่ประเทศสีขาว

รัฐบาลจีนให้ความสำคัญกับการนำเข้าแร่เหล็ก พร้อมพยายามปรับปรุงประเทศให้เป็น “เมืองสีขาว”

คาดราคาเหล็กยังไม่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

แร่เหล็กยังไม่มีแนวโน้มปรับตัวขึ้น เนื่องจากอุปทานแร่เหล็กยังอยู่ในระดับสูง และสต็อกแร่เหล็กที่ท่าเรือยังคงมีปริมาณมาก

ผลผลิตเหล็กดิบ ArcelorMittal หดตัวลง

จากผลิตเหล็กดิบทั้งหมด 5.2938 ล้านตัน ปรับตัวลดลงร้อยละ 0.5 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

1 2 3 4