วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

มุ่งสู่การเป็นผู้ให้บริการอันดับหนึ่งในธุรกิจการให้บริการด้านเศษโลหะครบวงจรของประเทศไทย

พันธกิจ

มอบประสบการณ์ที่ง่ายและสะดวกที่สุดสำหรับลูกค้าที่รับบริการด้านเศษโลหะครบวงจร

ค่านิยมหลัก

• Passionate
  เราส่งเสริมให้พนักงานบรรลุเป้าหมายบริษัทและเป้าหมายส่วนตัวที่เป็นแรงบันดาลใจให้ตื่นขึ้นมาในตอนเช้า

• Responsive
  เพราะลูกค้าสำคัญเป็นอันดับหนึ่ง และการตอบสนองเร็วเป็นจุดแข็งของเรา เราจึงต้องทำงานให้รวดเร็ว
  และมีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

• Consistency
  เราตั้งใจทำธุรกิจระยะยาวและคาดหวังให้ทุกการตัดสินใจของพนักงานที่ลูกอัดฯสะท้อนมันออกมา

• Always Be Curious
  สังเกตสิ่งที่ตัวเองทำ ว่าทำอย่างไร และคู่แข่งทำอย่างไร หาวิธีอื่นที่ดีกว่าและสำรวจตัวเลือกต่างๆเพื่อปรับปรุงวิธีการเดิม

• Never Settle For Less
  ที่ลูกอัดฯ คุณภาพนั้นมีค่ามากกว่าปริมาณ เราต้องยืนยันในมาตรฐานที่สูงของเราและส่งมอบมาตรฐานนั้นแก่ลูกค้า

• Simplicity Is Key
  ทุกวันนี้โลกดำเนินไปอย่างรวดเร็วและวุ่นวาย เราจึงเชื่อว่าการใช้บริการของเราต้องเรียบง่ายและสะดวกสำหรับทั้งพนักงานและลูกค้า