ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

บริษัท ลูกอัดและเศษเหล็กไทย จำกัด ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการด้วยทุนจดทะเบียน 30,000,000 บาท บนเนื้อที่ 1 ไร่ ในอำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี จากความตั้งใจในการพัฒนาทั้งด้านปริมาณสินค้า บริการ และคุณภาพ ให้เทียบเท่าระดับสากลเป็นเวลามากกว่า 25 ปี ทำให้ปัจจุบัน ความเชี่ยวชาญและวางใจได้ของเรากลายเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ

 • 1996

  ก่อตั้งบริษัท ลูกอัดและเศษเหล็กไทย จำกัด

 • 1997

  เริ่มติดตั้งเครื่องอัดโลหะเพื่อกระบวนการผลิต

 • 2002

  ขยายโรงงาน Phase 1

 • 2012

  ขยายโรงงาน Phase 2

 • 2012

  เริ่มมีการส่งออกอย่างเป็นทางการ

 • 2013

  ได้ผ่านการยกระดับคุณภาพการบริหารโลจิสติกส์

 • 2015

  ได้รับการรับรอง ISO 9001:2008

 • 2015

  ได้รับรางวัลผลการปรับปรุงยอดเยี่ยม

 • 2015

  ได้รับการรับรองให้เป็นอุตสาหกรรมสีเขียว

 • 2015

  เริ่มมีการออกบูธแสดงสินค้าในต่างประเทศ