จัดทำบุญโรงงาน-แจกทุนการศึกษาบุตรพนักงานประจำปี 2560

มอบทุนการศึกษาตาม

“โครงการทุนสนับสนุนการศึกษาบุตรพนักงาน ที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปี 2560”

จำนวนทั้งสิ้น 9 ทุน

ในวันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2560 พร้อมจัดทำบุญโรงงานประปี 2560 ขึ้นในช่วงเช้า โดยได้นิมนต์เจ้าอาวาสจากวัดนิมิตรใหม่มงคล จ.ลพบุรี ซึ่งบริษัทฯได้เชิญพนักงานเข้าร่วมทำบุญและรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน หลังจากทำบุญเสร็จสิ้นทางบริษัทฯได้รับเกียรติจากกรรมการผู้จัดการ คุณสมพงษ์ เก่งรุ่งเรืองชัย