สินค้า

เศษปั๊มรถยนต์

ลูกอัดเศษปั๊ม

เศษปั๊ม

เศษปั๊มร้อน

ขี้กลึง

เหล็กฉากตัดไฟ

เหล็กหนาทั่วไป

โลหะประเภทอื่น